راهنمای بازی گربه‌های انفجاری

Thursday، ۲۲ Mehr ۱۴۰۰

بازی از چه قراره؟

در این بازی یک مخزنِ کارت وجود دارد که شامل تعدادی گربه منفجره است. بازی در حالی آغاز می‌شود که مخزنِ کارت‌ها به پشت روی میز قرار گرفته‌است. بازیکنان به نوبت از روی مخزنِ کارت‌ها، کارت برمی‌دارند تا بالاخره یک نفر کارتِ گربه منفجره بردارد...

در این وضعیت آن بازیکن می‌ترکد و از بازی خارج می‌شود.

این روند ادامه پیدا می‌کند تا بالاخره فقط یک نفر باقی بماند و برنده شود. هرچه کارت‌های بیشتری از روی مخزن بردارید، احتمال برداشتن گربه منفجره بیشتر می‌شود.

به طور خیلی ساده

اگر منفجر شوید، می‌بازید!

و حالتان گرفته می‌شود، متأسفم!

اگر منفجر نشوید، می‌برید!

و صفا می‌کنید، دم شما گرم!

و همه‌ی کارت‌های دیگر

احتمال منفجر شدن شما توسط گربه‌های منفجره را کاهش می‌دهد.

آماده‌سازی بازی چطوره؟

برای شروع، تمام کارت‌های گربه منفجره و خنثی‌کننده را از دسته‌ی کارت‌ها خارج کنید و کنار بگذارید.

بقیه‌ی کارت‌ها را به خوبی بُر بزنید و 7 کارت (به پشت) به هر بازیکن بدهید.

یک کارتِ خنثی‌کننده به هر بازیکن بدهید تا هرکس مجموعاً 8 کارت داشته باشد. مراقب باشید دیگران کارت‌های شما را نبینند.

کارت‌های گربه منفجره را به تعداد یکی کمتر از بازیکنان، داخل مخزنِ کارت‌ها قرار دهید.

بقیه‌ی گربه‌های منفجره را کلاً از بازی خارج کنید.

باقی کارت‌های خنثی‌کننده را هم به مخزنِ کارت‌ها برگردانید.

مخزن را بُر بزنید و به پشت روی میز قرار دهید.

یک نفر را به عنوان شروع‌کننده‌ی بازی انتخاب کنید.

(مثلاً کسی که از همه تپل‌تر است!)